(2022-04-21 Usługa) Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania: „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie”. Powyższe zadanie stanowi część projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek organizacyjnych Miasta Lublin

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu biuletyn.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.