email: lo2@iod.lublin.eu
lub pisemnie na adres Administratora danych:
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,
ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin.