Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 42/2021 Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 22 lipca 2021 r., na sprzedaż i dostawę sprzętu oraz artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu komputerowego i RTV dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek organizacyjnych Miasta Lublin

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu biuletyn.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.