Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2023 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rekrutacji osób, na rzecz których będą świadczone usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, usługi asystenta osoby chorej psychicznie realizowanych w ramach projektu grantowego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek organizacyjnych Miasta Lublin

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu biuletyn.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.