25.02.2021r. - Zaproszenie do składania ofert na usługę polegająca na realizacji wsparcia w formie doradztwa zawodowego w ramach zadania nr 1 "Diagnoza potrzeb uczestników" w ramach realizowanego projektu "W aktywności siła". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 31 grudnia 2019 r. nr umowy RPLU.11.01.00-06-0033/19-00 pomiędzy Województwem Lubelskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, a Gminą Lublin/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek organizacyjnych Miasta Lublin

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu biuletyn.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.