email: lo1@iod.lublin.eu
lub pisemnie na adres Administratora danych:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie,
Al. Racławickie 26, 20-043 Lublin.